Klimaatprojecten

Dwaalzin hanteert duurzaamheid als één van haar kernthema’s. Hiermee gaan we dan ook graag structureel aan de slag.

Samen met onze vrijwilligers organiseren we workshops, events, zetten we lokale initiatieven in de kijker, en zoveel meer. We werken bottom up, het project is dus in te vullen door jou.

Ons doel is om samen actief rond klimaat, ecologie en duurzaamheid aan de slag te gaan, het thema nog meer op de kaart zetten en een positieve impact creëren. Dit onder andere door samenwerkingen met andere organisaties en initiatieven, en linken leggen met verschillende thema’s zoals feminisme, racisme, vluchtelingen, enzovoort.

Onze klimaatprojecten gaan door in Brussel en Hasselt. Check de agenda!

Interesse om je te engageren als vrijwilliger? Check zeker de vacature! 

Onze klimaatprojecten zoeken vrijwilligers!