Museumdwalers

In het project Museumdwalers kiezen jonge vrijwilligers een tentoonstelling uit als startpunt voor een breder gesprek rond een humanistisch jongerenthema. In groep bezoeken we de expo en voeren we een nagesprek. Vorige editie kozen we het thema identiteit en bezochten we o. a. expo’s in het GUM en het ModeMuseum. Kunst of erfgoed is de aanleiding voor een open dialoog.

De vrijwilligers kiezen expo’s op basis van thema en vestigen zo de aandacht op actuele onderwerpen, om taboes te doorbreken en een safe space te voorzien. Een expobeleving wordt zo een moment om samen te reflecteren over jezelf en de maatschappij. Als afsluiting van het project bouwen we zelf een mini-expo, om onze eigen gesprekken en ideeën te verzamelen.

Dit project gaat in Leuven door.

Check de agenda voor volgende expobezoeken!